Điểm tin tài chính ngày 16/9/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng! Good morning 1. Ngày hôm qua, phố Wall tăng điểm khá “hùng hổ” đầu phiên, nhưng đến cuối phiên thì đã “xìu đi” ít nhiều? Học bài của Vnindex chăng? :)) Các cổ phiếu công nghệ leading đầu phiên va đến cuối phiên thì cũng bị xìu đi ít […]