8 NGUYÊN TẮC VỀ TIỀN BẠC TRÊN HÀNH TRÌNH TỰ DO TÀI CHÍNH

1. Xác định con số cụ thể về tự do tài chính
2. Quyết tâm đặt mục tiêu và thực hiện
3. Lấy tiết kiệm làm trọng tâm
4. Tích cực gia tăng nhiều nguồn thu nhập
5. Đầu tư vào những tài sản dễ tăng giá và đừng quên đầu tư vào bản thân bạn
6. Tự động hoá mọi thứ trong cuộc sống
7. Kiểm soát dòng tiền
8. Đơn giản hoá cuộc sống
P/S: Tôi đã quay video chi tiết về chủ đề này, bạn có thể xem ở đường link dưới mục bình luận ?
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn