Cám ơn những cuộc đời ?✌️

Cám ơn những cuộc đời ?✌️Cám ơn những cuộc đời ?✌️

Ngồi với mấy anh, mấy anh dạy “kinh tế khó khăn thì chỉ cần làm 2 việc: việc thứ nhất, dành thêm thời gian học thật nhiều,sống chậm lại; việc thứ hai là: đi chơi thật nhiều, nghĩ thật nhiều thứ để chơi, đừng táy máy vội vàng làm lung tung mất tiền”