CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BẠN ĐANG NHƯ THẾ NÀO?

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BẠN ĐANG NHƯ THẾ NÀO?
Trong cuốn sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng (phiên bản mới) tôi đã chia sẻ:
“Chất lượng của cuộc sống được quyết định bởi chất lượng của niềm tin. Niềm tin đúng đắn sẽ dẫn dắt bạn đến với một cuộc đời viên mãn, hạnh phúc. Còn chất lượng hay niềm tin sai lệch sẽ dẫn bạn tới một cuộc đời sai lệch và đau khổ”
Bạn muốn sống cuộc sống như thế nào, hãy mô tả cụ thể và sống với niềm tin mới đó.
Hãy bắt đầu với việc thay đổi tư duy, niềm tin bên trong, bạn sẽ nhận thấy những kết quả khác biệt biểu hiện bên ngoài.
Kiên trì theo đuổi, nỗ lực mỗi ngày cho mục tiêu bạn nhé.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn