ĐẦU TƯ VÀO BẢN THÂN LÀ KHOẢN ĐẦU TƯ HỜI NHẤT VÌ

ĐẦU TƯ VÀO BẢN THÂN LÀ KHOẢN ĐẦU TƯ HỜI NHẤT VÌ
“Suy nghĩ là công việc mang lại lợi nhuận cao nhất thế giới, nhưng rất ít người sẵn sàng đầu tư vào nó. Bộ óc của bạn là tài sản hữu ích nhất của bạn, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, nó sẽ là “của nợ” lớn nhất của bạn”
– 101 lời khuyên tài chính từ Thai Pham –
Hôm nay bạn đã cho não ăn những kiến thức mới nào, cùng chia sẻ với Thai Pham nhé!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn