HÃY CẨN THẬN VỚI SUY NGHĨ – NIỀM TIN CỦA BẠN

HÃY CẨN THẬN VỚI SUY NGHĨ - NIỀM TIN CỦA BẠN
“Chất lượng của cuộc sống được quyết định bởi chất lượng của niềm tin. Niềm tin đúng đắn sẽ dẫn dắt bạn đến với một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc. Còn niềm tin sai lệch sẽ dẫn bạn tới một cuộc đời đầy chông chênh và đau khổ”
– Trích sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng (Phiên bản mới) –
Nếu hôm nay bạn chưa có được những điều bạn muốn, hãy bắt đầu từ việc viết xuống những điều bạn còn thiếu sót và tiến đến hành trình cải thiện, nỗ lực 1% tốt hơn mỗi ngày!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn