LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU MỸ TĂNG MẠNH, LẠM PHÁT RỔ HÀNG HÓA COMMODITIES VÀ CHỨNG KHOÁN?

LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU MỸ TĂNG MẠNH, LẠM PHÁT RỔ HÀNG HÓA COMMODITIES VÀ CHỨNG KHOÁN?

Chào các bạn, nhiều bạn hỏi tôi Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sẽ ảnh hưởng như thế nào tới thị trường chứng khoán, rồi lạm phát các mặt hàng cơ bản? Rồi thị trường sẽ ra sao? Hãy coi hết sạch video này nhé.