MỖI BÀI HỌC ĐỀU QUÝ GIÁ, QUAN TRỌNG LÀ CÁCH BẠN ĐÓN NHẬN BÀI HỌC

“Người thông minh là người học được nhiều sai lầm từ chính mình. Người thông thái là người học được nhiều bài học từ thành công và thất bại của người khác”
– Thiết kế cuộc đời thịnh vượng (Phiên bản mới) –
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn