MỤC TIÊU ĐẶT RA LÀ ĐỂ THỰC HIỆN. ĐỘNG LỰC LÀ MỘT THÀNH TỐ NUÔI DƯỠNG HÀNH ĐỘNG

Chúng ta ai cũng có những ước mơ và mục tiêu tuyệt vời cần thực hiện. Nhưng chỉ cần trong quá trình thực hiện ước mơ mà có một điều gì đó xấu xảy ra, là niềm tin của bạn sẽ bị lung lay.
 
Đó là vì bạn chưa hiểu rằng có một điều chắc chắn là không có điều gì là chắc chắn cả. Biết được điều này không có nghĩa là bạn cứ mặc cho mọi thứ xảy ra mà không kiểm soát, mà bạn hãy bình tĩnh và tiếp tục tin vào bản thân mình để vững bước trên những hành trình tiếp theo.
 
Điều quan trọng là cách bạn phản ứng với các vấn đề xảy ra trong cuộc sống là như thế nào. Chứ không phải là muốn cả thế giới vận hành theo cách bạn muốn!
 
10% SỰ KIỆN + 90% PHẢN ỨNG = 100% KẾT QUẢ
 
Cách bạn phản ứng, quyết định kết quả (tích lũy mỗi ngày và tích lũy dài hạn)
 
Nice day bạn hữu!
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn