Nhẹ nhàng 11.5km Running 🏃‍♂️

Nhẹ nhàng 11.5km Running 🏃‍♂️

Cứ tiến lên thôi, setbacks – bị lùi không tiến bộ – thì làm lại

Chấn thương thì đứng lên! Than khóc không giải quyết được vấn đề.

Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó!

Quan trọng là không được bỏ cuộc

#ThaiPham
#NeverQuit