THÀNH CÔNG LÀ GÌ? THẤT BẠI CÓ ĐÁNG SỢ?

Trong cuốn sách Bí mật của Phan Thiên Ân có đoạn:
 
“Trong cả ngàn cao nhân, không ai có định nghĩa giống nhau về chữ “thành công”, nhưng mọi người đều đồng tình về sự thất bại. Thất bại là sự thua cuộc trước khi đạt đến mục tiêu của đời sống, bất kể mục tiêu đó là gì”
 
Nếu ngày hôm nay bạn thất bại, hãy ghi nhận bài học và tiếp tục nỗ lực. Thất bại 7 lần, đứng dậy 8 lần là chuyện bình thường. Thầy trò Đường Tăng (Tây Du Ký) cũng đã lượt qua vô số thử thách mới lấy được Chân Kinh.
 
Kiên gan, bền chí, lỳ đòn và nỗ lực tốt hơn 1% mỗi ngày, bạn sẽ thấy hành trình trưởng thành của bản thân thật đáng giá!
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
 
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'CLIC Thai 'Official VN Pham™ Trong cả ngàn cao nhân, không ai có định nghĩa giống nhau về chữ "thành công", nhưng mọi người đều đồng tình về sự thất bại. Thất bại là sự thua cuộc trư°ớc khi đạt đến mục tiêu của đời sống, bất kể mục tiêu đó là gì" -Bí mật của Phan Thiên Ân'