Thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu ? !

Thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu ? !

Nhiều em trẻ (nói hơi khắc nghiệt chút) mắc bệnh “sĩ đời” hay “ảo tưởng sức mạnh” trước khi làm ăn kinh doanh, đầu tư cứ coi trời bằng vung: lao ra, bắt chước, nghe phím hàng, copy-cat rồi có đôi chút thành công lại càng oách hơn, coi khinh hết kinh nghiệm thất bại của “lão làng”. Coi những kinh nghiệm họ truyền thụ trong sách vở rất là giáo điều sách vở, ba xu, không kiếm được tiền đâu…

Và họ nghĩ vận may luôn ở với họ mãi, cho đến một ngày một Event – sự kiện xảy ra theo cách không ngờ nhất! Họ mất trắng, mất sạch và lúc đó lại một điệp khúc quen thuộc “giá mà em nghe lời anh sớm”, giá mà em biết anh sớm hơn”!

Sĩ đời tí tuổi trẻ không sao.

Tôi cũng từng sĩ đời, bồng bột.

Tôi hiểu, tôi thông cảm và tôi đồng cảm!

Càng già, càng đi nhiều, càng trải đời,…lăn lộn tôi càng học được 1 điều!

Thời điểm tốt nhất để học là thời điểm trước khi một SAI LẦM NGHIÊM TRỌNG XẢY RA!

Thời điểm để học tập và rèn luyện tốt nhất là trước khi RỦI RO ập tới!

Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu!

Đọc, và học tập không ngừng và buông cái Tôi to đi.

ĐỪNG SĨ ĐỜI!

#ThaiPham
#ĐỪNG_sĩ_đời
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng

P/S: Nay thấy Dow Jones và Âu Châu đỏ máu, nên có chút tâm sự!