THÓI QUEN LÀ YẾU TỐ KHÁC BIỆT CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ KẺ THẤT BẠI

“Cái khác biệt duy nhất của người thất bại và kẻ thành công là sự khác biệt trong những thói quen của họ, Những thói quen tốt là chìa khóa của mọi thành công. Những thói quen xấu là cánh cửa đóng kín của thất bại. Do đó, điều luật đầu tien tôi phải nghiêm túc thi hành trước mọi nguyên lý khác là: Tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng”
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn