Cách phân bổ tiết kiệm, chi tiêu và đầu tư với mức lương từ 7 triệu