Chiến thuật chọn mã chứng khoán (full) | Nhóm ngành nào sẽ dẫn dắt thị trường năm 2019?