HỮNG BÀI HỌC TỪ THÁNH ĐỊA KINH DOANH, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC MỸ: TIME SQUARE – NEW YORK