TƯƠNG LAI ĐƯỢC KHỞI TẠO TỪ NHỮNG THÓI QUEN HIỆN TẠI

Chúng ta không quyết định được TƯƠNG LAI
 
Chúng ta chỉ quyết định được THÓI QUEN
 
Chính THÓI QUEN quyết định TƯƠNG LAI
 
Tôi nghĩ rằng ai cũng mong muốn lên cho mình một số kế hoạch liên quan đến phát triển cả nhân: từ thể chất tinh thần, đến sức khỏe và cả mối quan hệ với người thân.
 
Nhưng sau đó tầm 2-3 tuần mọi thứ lại quay trở về với chính thói quen cố hữu của chính mình! Và những mục tiêu, dự định tốt đẹp ấy sẽ… quăng xó ở đâu đó, không bao giờ đụng tới! Nhìn tới nữa!
 
Nếu được, tôi mong bạn và tôi nữa, hãy tận dung thời gian để hoàn thiện bản thân, hãy nỗ lực thông qua những hành động liên tục và biến bản thân trở thành NÔ LỆ CỦA NHỮNG THÓI QUEN TỐT!
 
Bạn có dám và thách thức bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của mình hay không?
 
Hãy bắt đầu bằng hành động
 
Hãy bắt đầu bằng thói quen tốt
 
Cần mẫn, liên tục, kiên trì
 
Thói quen quyết định tương lai
 
(bạn không quyết định tương lai, thói quen làm chuyện đó, hãy nhớ kĩ là như vậy)
 
P/S: Hôm nay bạn đã thực hiện thói quen tốt nào, cùng chia sẻ với Thai Pham nhé!
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn