ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 14/1/2022

Chào buổi sáng,   Thị trường Mỹ đã đảo chiều mạnh mẽ và xóa bỏ toàn bộ thành quả tăng điểm hồi phục sau một giai đoạn tăng VooDoo (VDU- tăng không có thanh khoản).   Lạm phát cao nhất 40 năm và FED không còn là bạn của nhà đầu tư nữa.   CNBC […]