Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff

Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff Tác giả: Rubén Villahermosa Chaves
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp được rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới yêu thích sử dụng và được chứng minh hiệu quả trong suốt gần 100 năm qua trên thị trường tài chính thế giới.
 
Phương pháp Wyckoff phân tích dựa trên nền tảng của giá và khối lượng cùng với 3 quy luật cơ bản của Wyckoff (Quy luật Cung – Cầu, Quy luật Nguyên nhân – Tác động và Quy luật Nỗ lực – Kết quả).
 
Phương pháp Wyckoff là một cách tiếp cận phân tích kỹ thuật dựa trên việc nghiên cứu cung và cầu trên thị trường nhằm tìm ra bước chân của “dòng tiền thông minh” dựa trên hành động giá và khối lượng.
 
Cuốn sách Làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff sẽ giúp bạn nhận ra:
? 3 Quy luật cơ bản của Wyckoff sẽ giúp bạn hiểu rõ bản chất của thị trường tài chính.
? Nhận diện “dòng tiền thông minh” dựa trên hành động giá và khối lượng.
? Xác định các khu vực giao dịch có xác suất chiến thắng cao.
? Hành động tích lũy hay phân phối của một cổ phiếu sẽ được diễn ra như thế nào.
? Các khu vực mở vị thế giao dịch và cách ra quyết định cuối cùng.
? …vv
 
Đây là quyển sách về Phương pháp VSA chính gốc chân truyền của Wyckoff chứa đựng rất nhiều kinh nghiệm của ông. Mời bạn hãy đọc và trải nghiệm quyển sách này.