ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 15/4/2024

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 15/4/2024

CHÚC các bạn một tuần giao dịch thành công.

Với những bạn sợ tin chiến tranh -> bán được cổ phiếu thu tiền đi chơi Lễ

Với những bạn thấy tin chiến tranh là cơ hội: mua được cổ phiếu tăng điểm

Với những bạn Sell in May thì đi chơi

Với những bạn thấy có 15-20 nghìn tỉ giao dịch một phiên luôn có cơ hội thì ở lại.

Thị trường muôn vẻ, luôn đẹp khi tiền cuộn chảy.

Xem video Nhịp đập thị trường ngày 15.4 tại đây

Good day