ĐỌC NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG?

Nếu như “Sổ tay 6×66 ngày thử thách” chia thành nhiều chặng để độc giả vừa có thể đo lường, vừa cảm nhận được thành tựu trên hành trình xây dựng thói quen của mình, thì bộ sách 396 lời khuyên có lưu ý về nghi thức đặc biệt nào không, chẳng hạn như mỗi […]

ẤN PHẨM ĐẶC BIỆT SẮP RA MẮT VÀO THÁNG 1.2021

Combo 396 lời khuyên đắt giá về đầu tư – kinh doanh – phát triển bản thân   Mỗi ngày chỉ cần đọc một trích dẫn hay, bạn đã kết nối “tri thức” của giới tinh hoa trong tất cả lĩnh vực nêu trên. Bạn có muốn sở hữu bộ sách đặc biệt này?   […]