4 người bạn ta phải bảo vệ kỹ lưỡng

1. Linh hồn của bạn 2. Tâm linh của bạn 3. Tinh thần của bạn 4. Cơ thể của bạn Đừng để chúng: 1. Thối nát 2. Mục rữa 3. Bất đắc chí hoặc thiếu lửa 4. Phì nộn hoặc hao gầy Hãy chăm sóc “4 Người bạn” của đời bạn HÀNG NGÀY, đều đặn, […]