Đón tết cùng Thái Phạm

Năm nay chúng ta ăn Tết với tinh thần chống dịch Covid-19, hạn chế tụ tập đông người, ở nhà và sống chậm hơn bạn hữu nhé.