Không bỏ buộc (P2) Chinh phục marathon dưới 4 giờ

Quá đỗi tự hào vì tôi không quá “già”, 38 tuổi nhưng vẫn đứng thứ 452/477 người đạt sub 4 (hoàn thành Full Marathon 42.2km dưới 4 tiếng). Tương lai Việt Nam năm 2021 sẽ có trên 1.000 người đạt được thành tích này. Hi vọng cộng đồng #6x66ngaythuthach (http://bit.ly/cong-dong-66-ngay-thu-thach) sẽ cùng tôi góp phần […]