Tôi không biết thế nào là anh hùng!

Nhưng tôi biết đây là hình ảnh trái tim tôi xúc động và tôi trân trọng, yêu quý! Những chiến binh thầm lặng giữ cho Việt Nam ?? bình yên! Cám ơn các anh, chị! Have a nice day