Bạn muốn làm người yếu hay kẻ mạnh?

“Bao nhiêu người đã run sợ và nghi ngờ khi phải trực diện những trở ngại. Họ coi những trở ngại như là một kẻ thù, khi thực sự, trở ngại lại là một người bạn tốt.” – Trích bí mật của Phan Thiên Ân Cuốn sách nhỏ sẽ chúng ta một người thầy và […]