CÀNG TRƯỞNG THÀNH, TÔI CÀNG CÓ ĐƯỢC NHIỀU BÀI HỌC HƠN

Càng lớn hơn tôi càng nhận ra các bài học lớn! 1. Học là sự…cả đời! Đừng tưởng điểm cao và bằng đỏ ở trường sau này sẽ thành công! 2. Thế giới thực khắc nghiệt lắm…không phải như ở trường, cứ đi học là… sẽ có điểm! Rồi cứ đi làm sẽ có lương […]