Tôi nhận được inbox của bạn từ Hiệu Sách Mùa Hạ vì đã đăng bán sách giả của Happy Live và khá nhiều các cuốn sách của các nhà khác. Thực sự đọc tâm thư này, tôi thú thực là không biết phải nói như thế nào. Không ai đoạn tuyệt đường kiếm sống của […]