Bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng

Hãy cài đặt Bluezone ứng dụng kiểm soát Cô Vy để bảo vệ bản thân khi di chuyển và công tác nhé! Dịch thì dịch vẫn phải vừa chống dịch và vừa chống giặc đói, giặc dốt (thiếu học hành) Cài và sử dụng tiện lợi trên Appstore! An toàn có hiểu biết và #Staystrong nhé ??