Be humble – you may be wrong

Hãy khiêm tốn – bạn có thể sai Chúc bạn hữu một ngày thứ 4 tươi rói nhé! #ThaiPham P/s: Tôi luôn nhắc nhở mình điều này mỗi ngày! Be humble