Thế nào là may mắn?

Tôi không biết may mắn là gì? Bí mật của may mắn ra làm sao nhưng từ kinh nghiệm của chính mình tôi thấy là tôi cứ làm nhiều và chăm chỉ thì may mắn ? nó tới cực kì nhiều! Good Friday bạn hữu! #Friday #ThaiPham

Làm thế nào để thu hút may mắn?

Thành công là nhờ 99% nỗ lực và 1% May mắn! Ai đó đã nói vậy! Tôi đồng ý! Nhưng bạn biết không, nếu thiếu 1 % may mắn này cũng khiến bạn vật vã nhiều trong cuộc đời đấy! Hãy khám phá bí mật của may mắn, để may mắn luôn bao vây quanh […]