Hãy học cách biết ơn những gì cuộc đời dành cho bạn

Bạn than vất vả? Bạn than đời bất công? Bạn than mình không có cơ hội? Không được trao cơ hội? Làm gì cũng hỏng! Khởi nghiệp sao lắm gian truân, bỏ đi, bỏ đi… Không thích công việc mình đang làm?  Lương thấp quá! Làm nhiều quá! Chán quá! Sếp hà khắc quá, bossy […]