Tạm biệt Sài Gòn!

“Thành công là một người thầy tồi, nó khiến cho tất cả những người kiếm được tiền và thông minh nghĩ rằng họ biết tất cả” – Bill Gates – Tạm biệt Sài Gòn! Và sân bay quốc nội lại nhộn nhịp đấy!

FAKE NEWS TỐT! CÓ KHÔNG?

Bài viết nào hay từ trang mạng lá cải The Sun các bác cũng gán cho bác Bill Gates nói ra dù cho bác ấy không nói. Bài viết trăn trối các bài học của Steve Jobs khi lâm chung cũng vậy cũng là 1 bác nào đó ở Trung Hoa tưởng tượng ra rồi […]