3 CHỮ ĐẮT GIÁ TRONG BỐ GIÀ: BUSINESS – REASON – JUSTICE

Bài này đọc cực thấm! Bạn hữu nên dành 10p cuộc đời để đọc và ngẫm! Bài từ page Làm giàu từ kinh doanh   Trong giới giang hồ – mafia ở Mỹ, các gia đình ở Nữu Ước được xem là hùng mạnh nhất.   Trong ngũ đại môn phái ở Nữu Ước the […]