THEO ĐUỔI MỤC TIÊU NHƯ BÒ TÓT

Có người ví von nỗ lực phát triển của một con người có thể dũng mãnh như hổ báo, bản lĩnh như sư tử, khôn ngoan như chó sói, tốc chiến tốc thắng như ngựa hay lanh lợi và tinh ranh như chuột. Đó đều là những con vật đã rất quen thuộc với mỗi […]