Cách thức biến quan hệ thành tiền tệ

“Mọi người đều có vấn đề cần được người khác giúp đỡ giải quyết. Nếu bạn có thể giải quyết vấn đề của người khác, bạn đã đặt viên gạch đầu tiên cho một mối quan hệ vững chắc sau này.” – Judy Robinett – Tìm hiểu thêm Siêu Cò – Cách thức biến Quan […]