CHIẾN THẮNG BẢN THÂN LÀ CHIẾN THẮNG QUAN TRỌNG NHẤT

Chiến thắng lớn nhất trong đời là chiến thắng kẻ thù lớn nhất: Đó chính là một nửa “XẤU XÍ” của bạn, kẻ mà: 1) Luôn trì hoãn 2) Luôn phàn nàn 3) Luôn lười biếng 4) Luôn giải thích, giải trình cho những thứ bạn không làm được…tại, bởi… 5) Luôn thiếu kỉ luật […]