Chạy đi bạn! Hãy thay đổi cuộc đời của bạn ngay bây giờ

Tôi chạy. Tôi tiếp tục chạy. Tôi không ngừng nghỉ. Tôi không bỏ cuộc. Trên đường đua, tất cả mọi người đều cùng điểm xuất phát. Nhưng không ai biết rằng đằng sau đó là cả một quá trình luyện tập. Ai đó sẽ nói bạn may mắn, nhưng hãy kệ họ, chỉ có bạn […]