Chìa khoá để mở cửa thành công

“Cuộc sống rất khó khăn, ai nghĩ cuộc sống là dễ dàng thực là kẻ khờ dại” – Charlie Munger Để thành công trong cuộc sống thì phải “biết mở khoá” rước thành công. Chìa khoá mở cửa thành công là chính là trí tuệ. Trí tuệ rất quý: 1) Nó không bị hao mòn […]