Không có chiến lược, đừng mong phát triển!

Nếu bạn vẫn nghĩ rằng khái niệm việc “bán hàng thành công chỉ nằm ở thuyết phục khách hàng chốt hợp đồng hoặc đơn hàng” thì bạn đang dần trở thành “chuyên gia bán hàng lạc hậu”. Chuyên gia bán hàng cần phát triển chuyên môn riêng và tư duy bán hàng hiệu quả.   […]