9 CHIẾN THUẬT TẠO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

1. Biến bạn bè thành khách hàng Khi bạn bán hàng vì khao khát giúp đỡ người khác thì chẳng có gì xấu khi biến “bạn bè” trở thành “khách hàng”. Vì vậy, hãy cứ tự tin hỏi thăm vấn đề của bạn bè và giúp đỡ khi họ cần. 2. Những lời giới thiệu […]