Năm mới Kỷ Hợi

“Tôi xin chúc bạn (hữu) vài câu này Tiền (đồng) đầy ví, đô (la) nặng tay Gia đình thịnh vượng, vui vầy  Đối ngoại thuận dưới, hợp tình ở trên  (Làm ăn) đánh đâu thắng đó, thật bền dẻo dai” – Thái Phạm Happy Live –  *** 2019 Kỷ Hợi *** Vài giờ nữa là […]