Trận này hay quá! Bet for Paris? Dù Bayern có vẻ mạnh hơn trên thống kê và tất cả chất lượng…nhưng tình yêu mà, yêu Paris rồi