Lợi nhuận cao cần rủi ro cao?

LỢI NHUẬN CAO CẦN RỦI RO CAO? Thật không? Mgười Mỹ có câu “Hot money without deep pocket” – Tiền kiếm dễ thì cũng mất dễ. Khi tham gia vô “sòng” dù đó là Casino, hay là CK Phái Sinh hay là Phố Wall (chứng khoán nói chung) thì Xác suất là tất cả. Xác […]