BẮT CHƯỚC (Copycat) trong kinh doanh có giúp bạn thành công?

“Thấy người ta ăn khoai, cũng vác mai đi đào”!!! Trước tiên, đó là bệnh phổ biến hiện nay của những bạn trẻ và những người “bí” ý tưởng kinh doanh! Thấy người ta bán phở cũng bán phở Thấy người ta bán quần áo thời trang cũng bán quần áo thời trang Thấy người […]