Điểm tin tài chính ngày 1/4/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     PHỐ WALL QUAY TRỞ LẠI ĐÀ GIẢM MẠNH SAU MỘT ĐỢT HỒI PHỤC KĨ THUẬT DEAD CAT BOUNCE (CÚ NẢY CỦA CON MÈO CHẾT) TRONG BỐI CẢNH COVID-19 ĐANG LAN RỘNG VÀ QUÁ NHANH Ở ĐẤT NƯỚC XỨ CỜ HOA   Đó là tinh thần […]

Điểm tin tài chính ngày 31/3/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     PHỐ WALL TĂNG ĐIỂM TRONG NGÀY THỨ HAI MẶC CHO LỆNH THỰC THI CÁCH LY XÃ HỘI – SOCIAL DISTANCING – CỦA NHÀ TRẮNG KÉO DÀI TỚI HẾT NGÀY 30/4/2020   Đó là tinh thần của các tờ báo tài chính ngày hôm nay sau […]

Điểm tin tài chính ngày 26/3/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!   1. PHỐ WALL CÓ PHIÊN TĂNG ĐIỂM TỐT NGÀY HÔM QUA NHƯNG ĐÀ TĂNG BỊ GIẢM KHÁ NHIỀU KHI GẶP ĐÀ BÁN MẠNH VÀO CUỐI NGÀY DO CÓ NHỮNG TRANH CÃI NGHIÊM TRỌNG TẠI THƯỢNG VIỆN ĐỂ THÔNG QUA GÓI KÍCH THÍCH KINH TẾ 2,000 TỈ […]

FAKE NEWS TỐT! CÓ KHÔNG?

Bài viết nào hay từ trang mạng lá cải The Sun các bác cũng gán cho bác Bill Gates nói ra dù cho bác ấy không nói. Bài viết trăn trối các bài học của Steve Jobs khi lâm chung cũng vậy cũng là 1 bác nào đó ở Trung Hoa tưởng tượng ra rồi […]

Điểm tin tài chính ngày 25/3/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     DOWJONES TĂNG ĐIỂM MẠNH LẤY LẠI MỐC 20,000 ĐIỂM. MỨC TĂNG MẠNH NHẤT TRONG 1 NGÀY KỂ TỪ NĂM 1993 SAU KHI NHỮNG NHÀ LẬP PHÁP CHO BIẾT HỌ ĐANG ĐẾN RẤT GẦN THỎA THUẬN CỨU TRỢ TÁC ĐỘNG CỦA CORONAVIRUS ĐỐI VỚI NỀN KINH […]

Điểm tin tài chính ngày 24/3/2020

Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning!     LẠI MỘT NGÀY BÁN THÁO Ồ ẠT TRÊN PHỐ WALL BẤT CHẤP FED – CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MỸ – CÔNG BỐ GÓI QE HỖ TRỢ KHÔNG GIỚI HẠN THỊ TRƯỜNG   Thế giới tài chính Mỹ và Âu Châu vẫn ngập chìm trong […]