CUỘC SỐNG NGẮN NGỦI

Bạn biết gì không? Cuộc sống vốn ngắn ngủi! Cho nên: Bớt lo âu – Hãy mạnh mẽ Bớt chỉ trích – Học cách hiểu nhau Bớt nghi ngờ – Hãy tin tưởng Bớt ích kỷ – Học cách cho đi Bớt hằn học – Sống vị tha Bớt ảo tưởng (sức mạnh) – Không […]