DÁM SAI, DÁM CHẤP NHẬN, DÁM VƯỢT QUA, DÁM THAY ĐỔI

Một người không bao giờ mắc lỗi sẽ không bao giờ học được điều mới lạ. Dám sai, dám chấp nhận, dám vượt qua, dám thay đổi! Tại sao tôi luôn khuyến khích bạn cứ nên sai ít nhất một lần trong đời? Người từng có sai lầm không đáng sợ, người luôn lo lắng […]