Bạn có đang mắc sai lầm này?

Sáng nay trao đổi ở talk show về đầu tư. Thấy có vẻ nhiều nhà đầu tư Việt Nam mắc phải lỗi này. Phổ biến thật! Họ thường đầu tư rất hời hợt… #Thay đổi được không? #Dám thay đổi?