Đừng vội bực tức!

Tối khuya nay nếu có hàng xóm nào hát Karaoke mà ồn ào. Đừng vội bực tức nhé! Đợi tới 4.00 AM sáng, qua nhà họ và khen…họ hát rất hay ? Bạn hữu ăn trưa vui vẻ! ? #Thursday Lunch